اخبار ویژه
اعلانات کنار خبرهای ویژه

دوره های آموزشی سازمان

گالری
همایش
» » » آخرین اخبار « « «

    

اخبار درون سازمانی
صدای کشاورز
صدای کشاورز
شبکه تلویزیونی بازار در قالب میان برنامه‌ای با عنوان “صدای کشاورز” نظرات،...
شورا
تسهیلات رفاهی
تفاهم نامه ها
سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی
آموزش
اشتغال
جذب کارشناس گیاهپزشکی
شرکت سازه سبز ارم تمایل به جذب کارشناس کشاورزی گرایش گیاهپزشکی را دارد.
جذب کارشناس کشاورزی
شرکت مهندسی مشاور بهپویان دنیا تمایل به جذب کارشناس کشاورزی و ترجیحاً گرایش...